מדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות www.cuantogana10.com.-

בהתאם לחובת המידע הכלולה בסעיף 10 לחוק 34/2002 מיום 11 ביולי בדבר שירותי חברת המידע והמסחר האלקטרוני, נאמר להלן:

1. נתוני זיהוי: הבעלים של דומיינים באינטרנט הוא Miguel Miró Calatayud (להלן כמה earn10.com), עם כתובת באלקוי, C/ Santa Rosa 17. 5B, with NIF: 21.807.226-Y. דואר אלקטרוני ליצירת קשר: info@mundinero.com

2. משתמשים: הגישה ו/או השימוש באתר זה של כמה earn10.com מייחסת את מצבו של USER, המקבל, מגישה ו/או שימוש כאמור, את תנאי השימוש הללו.

3. שימוש באתר: www.cuantogana10.com מספקת גישה למאמרים, מידע ונתונים (להלן, "התוכן") בבעלות כמה earn10.com. המשתמש לוקח על עצמו אחריות לשימוש באתר.

המשתמש מתחייב לעשות שימוש הולם בתוכן אשר כמה earn10.com מציעה דרך אתר האינטרנט שלה ובדרך של דוגמה אך לא הגבלה, לא להשתמש בהן כדי:

(ט) לבצע פעולות בלתי חוקיות, בלתי חוקיות או בניגוד לתום הלב ולסדר הציבורי; (ii) להפיץ תוכן או תעמולה בעלי אופי גזעני, שנאת זרים, פורנוגרפי-לא חוקי, הדוגל בטרור או תקיפת זכויות אדם; (iii) לגרום נזק למערכות הפיזיות והלוגיות של כמה earn10.com, ספקיה או צדדים שלישיים, מציגים או מפיצים וירוסי מחשב או כל מערכות פיזיות או לוגיות אחרות המסוגלות לגרום לנזק האמור לעיל; (iv) לנסות לגשת ולהשתמש בחשבונות הדואר האלקטרוני של משתמשים אחרים, ולהשתמש בהם, ולשנות או לתפעל את ההודעות שלהם.

כמה earn10.com שומרת לעצמה את הזכות לסגת מכל אותן הערות ותרומות הפוגעות בכבודו של האדם, שהן מפלות, שנאת זרים, גזעניות, פורנוגרפיות, המאיימות על נוער או ילדות, על הסדר הציבורי או על הביטחון או שלדעתו לא יהיו. מתאים לפרסום.

בכל מקרה, כמה earn10.com לא תהיה אחראית לדעות שיביעו המשתמשים באמצעות הבלוג או כלי השתתפות אחרים שעלולים להיווצר, בהתאם להוראות התקנון החל.

4. מדיניות פרטיות. הגנת מידע:

4.1. מטרת הנתונים שנאספו והסכמה לטיפול.-

בהתאם להוראות ה 5 מאמר של ה-LOPD, המשתמש מודיע כי באמצעות טפסי ההרשמה האינטרנטיים נאספים נתונים, המאוחסנים בקובץ, במטרה בלעדית לשלוח תקשורת אלקטרונית, כגון: ניוזלטרים (עלונים), כניסות חדשות (הודעות), כמו גם תקשורת אחרת ש כמה earn10.com מבין מעניין עבור המשתמשים שלו. השדות המסומנים כחובה, חיוניים לביצוע המטרה המוצהרת.

רק לבעלים תהיה גישה לנתונים שלהם, ובשום פנים ואופן לא נתונים אלה יועברו, ישותפו, יועברו או ימכרו לצד שלישי כלשהו.

קבלת מדיניות הפרטיות,  באמצעות ההליך הקבוע של הסכמה כפולה,  יובן לכל מטרה כמתן הסכמה מפורשת וחד משמעית - של 6 מאמר של ה-LOPD- של המשתמש לעיבוד נתונים אישיים בתנאים המפורטים במסמך זה, כמו גם העברה בינלאומית של נתונים המתרחשת, אך ורק בשל המיקום הפיזי של מתקני נותני השירותים ומנהלי הטיפול בנתונים אשר ייאמר בנקודה 4.9.

4.2. עמידה בתקנות החלות.-

כמה earn10.com עומד בהנחיות של חוק אורגני 15/1999 מיום 13 בדצמבר על הגנת נתונים אישיים, צו מלכותי 1720/2007 מיום 21 בדצמבר, המאשר את התקנות לפיתוח החוק האורגני האמור ותקנות אחרות בתוקף והחלות בכל עת. , הבטחת השימוש והטיפול הנכונים בנתונים האישיים של המשתמש.

גם, כמה earn10.com מודיע כי הוא עומד בחוק 34/2002 מיום 11 ביולי, על שירותי חברת המידע והמסחר האלקטרוני ותבקש את הסכמת המשתמש לטיפול בדוא"ל שלו למטרות מסחריות בכל עת.

בהתאם להוראות ה-LOPD, אנו מודיעים לך שהנתונים שסופקו, כמו גם אותם נתונים שנגזרו מהניווט שלך, עשויים להיות מאוחסנים בקבצים של כמה earn10.com ומעובד לצורך מתן מענה לבקשתך ושמירת הקשר שנוצר בטפסים עליהם אתה חותם.

בנוסף, המשתמש מסכים לעיבוד הנתונים שלו על מנת ליידע אותם, בכל אמצעי, לרבות דואר אלקטרוני, על מוצרים ושירותים של כמה earn10.com.

במקרה של אי אישור לעיבוד הנתונים שלהם למטרה המצוינת לעיל, המשתמש רשאי לממש את זכותו להתנגד לעיבוד הנתונים שלו בתנאים וההגבלות המפורטים להלן בסעיף "מימוש זכויות ARCO".

4.3. אמצעי ביטחון.-

כמה earn10.com מודיע לך שהיא הטמיעה את אמצעי האבטחה הטכניים והארגוניים הדרושים כדי להבטיח את אבטחת הנתונים האישיים שלך ולמנוע את שינוים, אובדן וטיפול ו/או גישה בלתי מורשית, תוך התחשבות במצב הטכנולוגיה, אופי הנתונים המאוחסנים. והסיכונים אליהם הם חשופים, בין אם הם נובעים מפעולה אנושית ובין אם מהסביבה הפיזית או הטבעית. כל זאת בהתאם להוראות סעיף 9 ל-LOPD וכותרת VIII של RLOPD.

גם, כמה earn10.com קבעה אמצעים נוספים על מנת לחזק את הסודיות והשלמות של המידע בארגון שלה. שמירה מתמדת על הפיקוח, הבקרה וההערכה של התהליכים כדי להבטיח כיבוד פרטיות הנתונים.

4.4. מימוש זכויות ARCO: גישה, תיקון, ביטול והתנגדות.-

אותם אנשים שסיפקו את הנתונים שלהם דרך אתר www.cuantogana10.com, רשאים לפנות לבעלים של אותו על מנת שיוכלו לממש באופן חופשי את זכויות הגישה, התיקון, הביטול וההתנגדות שלהם לגבי הנתונים הכלולים בתיקיהם.

בעל העניין רשאי לממש את זכויותיו באמצעות הודעה בכתב המופנית אל כמה earn10.com עם ההפניה "Data Protection/quantumgana10.com", תוך ציון הנתונים שלך, הוכחת זהותך והסיבות לבקשתך בכתובת הבאה:

מיגל מירו קלטיוד
C/ Santa Rosa 17, 5B in Alcoy (Alicante)
03802 אליקנטה

אתה יכול גם לממש את זכויות ARCO שלך, באמצעות דואר אלקטרוני: info@mundinero.com

4.5. קישורים

כשירות למבקרים שלנו, האתר שלנו עשוי לכלול היפר-קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים או נשלטים על ידי כמה earn10.com. מסיבה זו כמה earn10.com אינה ערבה, ואינה אחראית לחוקיות, מהימנות, שימושיות, אמיתות ועמידה בזמנים של התוכן של אתרים כאלה או נוהלי הפרטיות שלהם. אנא, לפני מסירת המידע האישי שלך לאתרים אלה מחוץ ל כמה earn10.comשים לב שנוהלי הפרטיות שלך עשויים להיות שונים משלנו.

4.6. מדיניות קובצי Cookie"

קובץ Cookie הוא קובץ מידע שהשרת של אתר זה שולח למכשיר (מחשב, סמארטפון, טאבלט,וכו') של מי שנכנס לדף כדי לאחסן ולאחזר מידע על הניווט המתבצע מהציוד האמור.

כמה earn10.com משתמש בסוגים שונים של עוגיות (טכני, אנליטי וחברתי) אך ורק לצורך שיפור הניווט של המשתמש באתר, ללא כל סוג של פרסום או אובייקט דומה, לצורך ניתוח והכנת סטטיסטיקות ניווט שהמשתמש מבצע באתר, וכן לשיתוף תוכן ברשתות חברתיות (Google+, Twitter, Linkedin, Disqus)

כמה earn10.com להשתמש באתר זה עוגיות מפורט להלן:

עוגיות טכניות: הם אלו המאפשרים למשתמש לנווט בדף האינטרנט ולהשתמש באפשרויות או בשירותים השונים הקיימים בו, כגון, למשל, בקרת תעבורה ותקשורת נתונים, זיהוי ההפעלה, גישה לחלקי גישה מוגבלים, זכור את האלמנטים להמציא הזמנה, לבצע תהליך רכישה של הזמנה, להגיש בקשה להרשמה או השתתפות באירוע, להשתמש ברכיבי אבטחה במהלך הניווט, לאחסן תכנים להפצת סרטונים או סאונד או לשתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות.

קובצי Cookie של Google Analytics: הן עוגיות של צד שלישי (Google Inc.) לניתוח המאפשרות ניטור וניתוח של התנהגות המשתמשים באתרי האינטרנט שאליהם הם מקושרים. המידע שנאסף באמצעות עוגיות מסוג זה משמש למדידת פעילות האתרים, האפליקציות או הפלטפורמות וליצירת פרופילי גלישה של המשתמשים באתרים, אפליקציות ופלטפורמות כאמור, על מנת להכניס שיפורים בתפקוד ניתוח השימוש. נתונים שנעשו על ידי המשתמשים בשירות.

Google Analytics, מאחסן את עוגיות בשרתים הממוקמים בארה"ב ומסכים שלא לשתף אותו עם צדדים שלישיים, אלא במקרים בהם הדבר נחוץ לתפעול המערכת או כאשר הדבר נדרש על פי חוק לעשות זאת. לפי גוגל, זה לא שומר את כתובת ה-IP של המשתמש.

מידע נוסף על Google Analytics בקישורים הבאים:

www.google.com/analytics/ y http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

אם אתה רוצה מידע על השימוש שגוגל נותנת לעוגיות, אנו מצרפים קישור נוסף זה: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1).

קובצי Cookie חברתיים: Google+, Facebook, YouTube, Twitter וכו': קובצי Cookie של צד שלישי, כלומר רשתות חברתיות חיצוניות ושל צד שלישי, שמשך הזמן ומטרתם תלויים בכל רשת חברתית.

המשתמש רשאי -בכל עת- לבחור איזה עוגיות אתה רוצה שהם יעבדו באתר זה על ידי:

– התצורה של דפדפן; לדוגמה:

Chrome, מ: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

מגלה ארצות, מ: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, מ: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

ספארי, מ: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera, מ: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

- ישנם כלים של צד שלישי, זמינים באינטרנט, המאפשרים למשתמשים לזהות את עוגיות בכל אתר שאתה מבקר בו ומנהל את ההשבתה שלך.

לא אתר זה ולא נציגיו המשפטיים אחראים לתוכן או לאמיתות מדיניות הפרטיות שעשויים להיות לצדדים שלישיים המוזכרים במדיניות פרטיות זו. עוגיות.

דפדפני אינטרנט אחראים לאחסון כלים עוגיות ומאותם דפדפנים עליך לממש את זכותך לבטל או לבטל אותם. לא אתר זה ולא נציגיו המשפטיים יכולים להבטיח טיפול נכון או שגוי ב עוגיות על ידי הדפדפנים הנ"ל.

במקרים מסוימים יש צורך להתקין עוגיות כדי שהדפדפן לא ישכח את החלטתך לא לקבל אותם.

 קבלת מדיניות פרטיות זו מרמזת שהמשתמש קיבל מידע בצורה ברורה ומלאה לגבי השימוש בהתקני אחסון ושחזור נתונים (עוגיות) וכן עד כמה ל-gain10.com יש הסכמת המשתמש לשימוש בהם. כפי שנקבע בסעיף 22 לחוק 34/2002, מיום 11 ביולי, בדבר שירותי חברת המידע והמסחר האלקטרוני (LSSI-CE).

עבור שאלות או חששות בנוגע למדיניות זו עוגיות אל תהססו לפנות אלינו דרך כתובת המייל info@mundinero.com

4.7. קטינים

האינטרנט של כמה earn10.com זה לא מכוון לקטינים. בעל האתר מתנער מכל אחריות להפרת דרישה זו.

4.8. שינוי מדיניות הפרטיות

כמה earn10.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה, על פי הקריטריונים שלה, המניעים על ידי שינוי חקיקתי, פסיקתי או דוקטרינרי של הסוכנות הספרדית להגנת מידע.

כל שינוי במדיניות הפרטיות יפורסם לפחות עשרה ימים לפני יישומו בפועל. השימוש באינטרנט לאחר השינויים האמורים, ירמז על קבלתם.

4.9. אחראי על התיק, ומנהלי טיפול.-

האחראי על קובץ הנתונים הוא Miguel Miró Calatayud.

כמעבדי נתונים מלבד הבקר הנ"ל:

כמה earn10.com שכרה את שירותיו של אירוח ל-WEBEMPRESA EUROPA, SL (מזוהה עם הסימן המסחרי אנו החברה), עם משרד רשום בברצלונה, C/ Pujol, 17, entr. 1 CP 08022, רשום במרשם הסחורות של מחוז ברצלונה בכרך 43.076, Folio 28, Sheet 420838. עם CIF: B-65739856, המספק שירותי אירוח אתרים. אתה יכול לעיין במדיניות הפרטיות ובהיבטים משפטיים אחרים של החברה האמורה בקישור הבא: http://www.webempresa.com/aviso-legal.html

שירותי מנוי במייל ושליחה של עלונים לחברה הצפון אמריקאית The Rocket Science Group, LLC (מזוהה על ידי הסימן המסחרי "MailChimp"). ההרשמה לבלוג מרמזת שהנתונים שהוזנו מועברים לשרתי החברה הנ"ל, בהנחה של העברה בינלאומית של נתונים שהמשתמש מסכים לה במפורש עם קבלת מדיניות פרטיות זו.

מנהלי הטיפולים האמורים נדרשו לציית להוראות הרגולטוריות החלות לגבי הגנת מידע, בזמן העסקתם.

5. קניין רוחני ותעשייתי: כמה earn10.com בעצמו או כמקבל, הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי של אתר האינטרנט שלו, כמו גם הרכיבים הכלולים בו (לדוגמה, תמונות, קול, אודיו, וידאו, תוכנה או טקסטים; סימנים מסחריים או סמלי לוגו, שילובי צבעים, מבנה ועיצוב, בחירת חומרים בשימוש, תוכנות מחשב הנחוצות להפעלתו, גישה ושימוש וכו'), בעלות על כמה earn10.com או נותני הרישיונות שלה. כל הזכויות שמורות.

כל שימוש שלא אושר קודם לכן על ידי כמה earn10.comייחשב כהפרה חמורה של זכויות הקניין הרוחני או התעשייתי של היוצר.

העתקה, ההפצה והתקשורת לציבור, לרבות אופן העמדתן, של כל או חלק מתכני אתר זה, למטרות מסחריות, בכל מדיום ובכל אמצעי טכני, ללא אישור האתר, אסורים במפורש. מ כמה earn10.com.

המשתמש מתחייב לכבד את זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי שבבעלות כמה earn10.com. ניתן לצפות במרכיבי הרשת ואף להדפיס, להעתיק ולאחסן אותם בכונן הקשיח של המחשב או בכל מדיום פיזי אחר כל עוד זה אך ורק לשימושכם האישי והפרטי. על המשתמש להימנע ממחיקה, שינוי, התחמקות או מניפולציה של כל התקן הגנה או מערכת אבטחה שהותקנו בדפי כמה earn10.com.

6. אי הכללה של אחריות וחבות: כמה earn10.com אינה אחראית, בכל מקרה, לנזקים מכל סוג שעלולים להיגרם, למשל: עקב טעויות או השמטות בתכנים, עקב חוסר זמינות של האתר – שיבצע עצירות תקופתיות לצורך תחזוקה טכנית – כמו גם להעברת וירוסים או תוכניות זדוניות או מזיקות בתכנים, למרות שנקטו את כל האמצעים הטכנולוגיים הדרושים כדי להימנע מכך.

7. שינויים: כמה win10.com שומרת לעצמה את הזכות לערוך את השינויים שנראה לנכון באתר האינטרנט שלה ללא הודעה מוקדמת, תוך יכולת לשנות, למחוק או להוסיף הן את התכנים והשירותים הניתנים באמצעותו והן את אופן הצגתם או מיקומם באתר האינטרנט שלה.

8. מדיניות קישורים:

8.1. האנשים או הישויות שמתכוונים ליצור או ליצור היפר קישור מדף אינטרנט של פורטל אינטרנט אחר לאינטרנט של כמה earn10.com חייב להגיש את התנאים הבאים:

– העתקה מלאה או חלקית של כל אחד מהשירותים או התכנים של האתר אסורה ללא אישור מפורש מראש של כמה earn10.com

– לא יוקמו קישורי עומק או קישורי IMG או תמונה, וגם לא מסגרות עם אתר האינטרנט של כמה earn10.com ללא אישור מפורש מראש שלך.

– לא תיווצר הצהרה כוזבת, לא מדויקת או שגויה באתר האינטרנט של כמה earn10.com, ולא לגבי השירותים או התכנים שבו. למעט אותם שלטים המהווים חלק מההיפר-קישור, דף האינטרנט שבו הוא מוקם לא יכיל כל מותג, שם מסחרי, תווית ממסד, ערך, לוגו, סיסמה או סימנים מובהקים אחרים השייכים ל כמה earn10.com, אלא אם כן קיבל אישור מפורש מאת האחרון.

– הקמת ההיפר-קישור לא תרמוז על קיומם של קשרים ביניהם כמה earn10.com והבעלים של דף האינטרנט או הפורטל ממנו הוא עשוי, ולא הידע והקבלה של כמה earn10.com של השירותים והתכנים המוצעים באתר או בפורטל האמורים.

כמה earn10.com לא תהיה אחראית לתכנים או לשירותים שזמינים לציבור בדף האינטרנט או בפורטל שמהם נוצר ההיפר-קישור, ולא למידע והצהרות הכלולים בהם.

8.2. אתר האינטרנט של כמה earn10.com עשוי להעמיד לרשות המשתמש חיבורים וקישורים לאתרים אחרים המנוהלים ונשלטים על ידי צדדים שלישיים. לקישורים אלו תפקיד בלעדי לאפשר למשתמשים לחפש מידע, תוכן ושירותים באינטרנט, מבלי שבכל מקרה ייחשבו כהצעה, המלצה או הזמנה לבקר בהם.

כמה earn10.com אינה משווקת, מכוונת או שולטת בעבר, או תומכת בתוכן, השירותים, המידע וההצהרות הזמינים באתרים האמורים.

כמה earn10.com אינה נושאת באחריות כלשהי, גם לא בעקיפין או בת, לנזקים מכל סוג שעלולים לנבוע מגישה, תחזוקה, שימוש, איכות, חוקיות, מהימנות ושימושיות של התכנים, המידע, התקשורת, הדעות, ההדגמות, המוצרים. ושירותים הקיימים או המוצעים באתרים שאינם מנוהלים על ידי כמה earn10.com ונגישים דרך www.cuantogana10.com

9. זכות החרגה: כמה win10.com שומרת לעצמה את הזכות לדחות או למשוך את הגישה לפורטל ו/או לשירותים המוצעים ללא הודעה מוקדמת, לפי בקשתה או של צד שלישי, לאותם משתמשים שלא יעמדו בתנאי שימוש כלליים אלה.

10. כלליות: כמה earn10.com תמשיך בהפרת תנאים אלה וכן בכל שימוש בלתי הולם באתר האינטרנט שלה, תוך הפעלת כל הפעולות האזרחיות והפליליות העשויות להתאים על פי חוק.

11. שינוי התנאים ומשך הזמן הנוכחיים: tantogana10.com אתה יכול לשנות בכל עת את התנאים שנקבעו כאן, שיפורסמו כפי שהם מופיעים כאן. תוקף התנאים הנ"ל יהיה תלוי בחשיפתם ויהיה תקף עד שהם ישונו על ידי אחרים שפורסמו כדין.

12. חוק וסמכות שיפוט החלים: מערכת היחסים בין כמה earn10.com והמשתמש יהיה כפוף לתקנות ספרדיות עדכניות וכל מחלוקת תוגש לבתי המשפט ולבתי הדין של העיר אליקנטה, אלא אם החוק החל קובע אחרת.

השאירו תשובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.